کاریابی و نیازمندی آلمان

اهمیت طراحی رزومه برای پذیرش تحصیلی

رزومه به عنوان پلی میان شما و استاد آینده تان عمل می‌کند، بنابراین اهمیت آن را نباید دست کم بگیرید. برای اولین اثرگذاری، مهم است که رزومه شما در میان سایر رزومه‌ها دیده شود که به نوعی علاوه بر محتوای متن، به طراحی رزومه دانشگاهی هم بستگی دارد.