کاریابی و نیازمندی آلمان
اتوبان دوچرخه در آلمان

نخستین اتوبان دوچرخه در آلمان

آلمانی‌‌ها با پیاده‌سازی ایده اتوبانی برای دوچرخه‌ها، بار دیگر تعریف نوینی از سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه داده‌اند. کشور آلمان با پیاده‌سازی ایده اتوبانی ( Autobahn واژه‌ای آلمانی است که از ترکیب Auto  به معنای خودرو و « Bahn » به معنای مدار و مسیر به وجود آمده است) برای دوچرخه‌ها، بار دیگر تعریف نوینی از […]